Trợ giúp

Thỏa thuận sử dụng

Điều 1:Mục đích

      -  Nhằm đảm bảo các giao dịch tại https://pay.vnexpress.net được thực hiện theo đúng quy định Pháp luật và nhà cung cấp.


Điều 2: Phạm vi

     -  Áp dụng cho tất cả các giao dịch sử dụng hay còn được gọi là thực hiện dịch vụ VnExpress tại website  https://pay.vnexpress.net


Điều 3: Giải thích từ ngữ:

     1. Thỏa thuận: là Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ thanh toán trực tuyến tại website https://pay.vnexpress.net  của VnExpress và/ hoặc tất cả các ứng dụng liên quan tới việc cung ứng Dịch vụ thanh toán trực tuyến của VnExpress (sau đây có thể gọi chung là “Dịch vụ VnExpress Pay”).

     2. Người Sử dụng: là những cá nhân, tổ chức sử dụng Dịch vụ VnExpress Pay trên trang https://pay.vnexpress.net và/ hoặc tất cả các ứng dụng liên quan tới việc cung ứng Dịch vụ thanh toán trực tuyến của VnExpress.

     3. Dịch vụ VnExpress Pay: là dịch vụ do VnExpress hợp tác với các Bên Thứ Ba và các Cổng thanh toán trực tuyến cung cấp các hoạt động hỗ trợ Bạn Thanh toán cho hàng hóa/ dịch vụ tới các Nhà cung cấp dịch vụ và Người sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn những hoạt động hỗ trợ sau:

      -  Thanh toán Hóa đơn

      -  Nạp tiền Điện thoại, Game

      -  Mua thẻ Điện thoại, Game

      -  Thanh toán các dịch vụ về Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm

      -  Thanh toán chi phí Giáo dục

      -  Thanh toán chi phí mua vé taxi, đường sắt, máy bay

      -  Đóng góp từ thiện Và các dịch vụ khác


Điều 4: Điều khoản áp dụng:

     1. Khi sử dụng các Dịch vụ VnExpress Pay tại website https://pay.vnexpress.net, Người sử dụng mặc nhiên đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận sử dụng này.

     2. VnExpress có thể thực hiện sửa đổi, bổ sung, cập nhật nội dung bản Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước tới Người sử dụng. Thông tin sửa đổi, bổ sung, cập nhật sẽ được đăng tải trên website https://pay.vnexpress.net.


Điều 5: Nội dung quy định:

     1. Người sử dụng cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của tất cả các thông tin cá nhân và cam kết không cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm.

     2. Nghiêm cấm tất cả các giao dịch thực hiện trên website https://pay.vnexpress.net và/ hoặc tất cả các ứng dụng liên quan tới việc cung ứng Dịch vụ thanh toán trực tuyến của VnExpress có thể dẫn tới ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội, trái với các quy định của Pháp luật Việt Nam.

     3. Dịch vụ VnExpress Pay được quyền ngăn chặn, từ chối, xác minh đối với các giao dịch thanh toán vượt quá giới hạn giao dịch hoặc các lệnh chuyển tiền không hợp lệ trên website và/ hoặc tất cả các ứng dụng của dịch vụ VnExpress Pay.

     4. Nghiêm cấm Người sử dụng thực hiện các hành động và/ hoặc giao dịch làm mất kết nối giữa dịch vụ VnExpress Pay đến các nhà cung cấp dịch vụ và/ hoặc đối tác cổng thanh toán trực tuyến hoặc thực hiện các hành động phát tán virus hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của Người sử dụng khác và/ hoặc của dịch vụ VnExpress Pay, các nhà cung cấp dịch vụ & các đối tác cổng thanh toán trực tuyến. Trong trường hợp vi phạm, Người sử dụng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

     5. Dịch vụ VnExpress Pay sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì khi xảy ra lỗi hệ thống, lỗi đường truyền trong quá trình Người sử dụng sử dụng dịch vụ. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các sự cố về kỹ thuật, sự cố máy chủ, sự cố đường truyền… VnExpress sẽ được miễn trừ trách nhiệm phù hợp với quy định của Pháp luật. VnExpress sẽ nỗ lực tối đa giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh có liên quan cho Người sử dụng.

     6. Đối với các dịch vụ thanh toán do Bên thứ Ba là các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp bao gồm các dịch vụ thanh toán Hóa đơn, phí dịch vụ…, dịch vụ VnExpress Pay chỉ có giới hạn trách nhiệm về dịch vụ hỗ trợ thanh toán mà không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới các nội dung thỏa thuận hoặc hóa đơn giữa Người sử dụng và Bên thứ Ba. Người sử dụng đồng ý cam kết loại trừ mọi trách nhiệm của dịch vụ VnExpress Pay đối với các vấn đề có liên quan giữa Người sử dụng và Bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

     7. Đơn vị tiền tệ thực hiện giao dịch là Việt Nam Đồng (VNĐ).

     8. Mọi giao dịch thành công sẽ không được hoàn trả lại trong bất kỳ trường hợp nào, trừ trường hợp giao dịch bị đúp trừ tiền của Người sử dụng hai lần cho cùng một giao dịch.

     9. Nghiêm cấm Người sử dụng sử dụng bất kỳ các thiết bị, chương trình phần mềm máy tính, các ứng dụng, công cụ hoặc thực hiện thủ công việc giám sát hay sao chép website và tất cả các ứng dụng của dịch vụ ePay VnExpress mà không được VnExpress cho phép. Người sử dụng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật trương trường hợp vi phạm.


Điều 6: Quy định về ngừng sử dụng dịch vụ:

     1. VnExpress có quyền thay đổi, ngừng hay chấm dứt cung cấp dịch vụ VnExpress Pay vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Người sử dụng. Tuy nhiên, VnExpress sẽ thông báo trên website và/ hoặc tất cả các ứng dụng của dịch vụ VnExpress Pay về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ.

     2. Người sử dụng có quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ VnExpress Pay vào bất kỳ lúc nào và cam kết không được tiếp tục sử dụng các yếu tố định danh do dịch vụ VnExpress Pay cung cấp cho Người sử dụng để sử dụng các giao dịch liên quan tới dịch vụ VnExpress Pay trên website https://pay.vnexpress.net và tất cả các ứng dụng của dịch vụ. Sau khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, Người sử dụng vẫn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này ở phạm vi liên quan đến quyền và trách nhiệm của Người sử dụng trong thời gian sử dụng Dịch vụ VnExpress Pay.


Điều 7: Phí Dịch vụ:

     1. Phí dịch vụ VnExpress Pay được căn cứ theo Biểu phí do VnExpress công bố cho từng thời kỳ tùy theo đặc điểm của từng loại Dịch vụ tại địa chỉ web https://pay.vnexpress.net .

     2. Phí Dịch vụ có thể được thu trước, sau hay ngay khi phát sinh giao dịch tùy vào từng loại hình Dịch vụ. Đối với hình thức thu Phí dịch vụ trả sau, Người sử dụng ủy quyền cho VnExpress được quyền tự động trích nợ phí sử dụng Dịch vụ trên bất kỳ Tài khoản ngân hàng và/ hoặc Ví điện tử nào của Người sử dụng mở tại website và/ hoặc tất cả các ứng dụng của dịch vụ VnExpress Pay để thanh toán tiền phí sử dụng dịch vụ này.

     3. Các khoản tiền hoàn trả/ bồi hoàn một phần trị giá giao dịch sẽ được trừ các khoản phí chuyển tiền liên quan tới việc hoàn trả/ bồi hoàn một phần trước khi hoàn trả/ bồi hoàn tới Người sử dụng.


Điều 8: Quy định bảo mật:

     1. VnExpress có thể sử dụng Thông tin cá nhân của Người sử dụng cho các mục đích chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu khảo sát triển khai các sản phẩm và dịch vụ mới cho dịch vụ VnExpress Pay thực hiện trên website https://pay.vnexpress.net và hoặc tất cả các ứng dụng của dịch vụ mà không vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.

     2. VnExpress có trách nhiệm bảo mật các thông tin và dữ liệu của Người sử dụng và sẽ thực hiện những công nghệ, giải pháp để tăng cường khả năng bảo mật các thông tin và dữ liệu của Người sử dụng. Tuy nhiên, VnExpress được miễn trách nhiệm với các trường hợp bị lộ thông tin, dữ liệu của Người sử dụng do các sự kiện bất khả kháng và những nhân tố vượt ngoài tầm kiểm soát của VnExpress.

     3. Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập tài khoản vào dịch vụ VnExpress Pay bao gồm và không giới hạn: user và mật khẩu đăng nhập dịch vụ, mật khẩu định danh, user và mật khẩu đăng nhập email, số điện thoại đăng ký… VnExpress được miễn trách với mọi trường hợp để lộ thông tin tài khoản, mật khẩu dẫn đến thiệt hại vật chất cho Người sử dụng mà không phải do lỗi của dịch vụ VnExpress Pay gây ra.


Điều 9: Quyền sở hữu trí tuệ:

     1. Các ứng dụng, các hàng hóa/ dịch vụ, logo và những nội dung khác liên quan đến VnExpress và dịch vụ VnExpress Pay tại website https://pay.vnexpress.net đều thuộc quyền quản lý, sở hữu và sử dụng hợp pháp và không được phép chuyển giao của VnExpress. VnExpress nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của VnExpress.

     2. Tại các khu vực, vị trí được phép đăng tải và chia sẻ thông tin, Người sử dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng do VnExpress mặc định và Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các thông tin, hình ảnh hoặc bất kỳ nội dung thông tin được chia sẻ nào khác mà Người sử dụng thực hiện.


Điều 10: Pháp luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp:

Thỏa thuận này được điều chỉnh theo Pháp luật Việt Nam.

Bất kỳ tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình sử dụng và/hoặc dịch vụ ePay VnExpress, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng, hai Bên thống nhất tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Quyết định của Tòa án có giá trị ràng buộc các Bên thi hành. Các chi phí có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện theo phán quyết của Tòa án phải chịu.

Đối tác dịch vụ

Hỗ trợ thanh toán